۱۳.۱۰.۸۸

کروبی بی سواد عامل اغتشاشات/موسوی قاتل است محاکمه اش واجب است

به گزارش خبرنگار سرویس باشگاه جوانی برنا، جمعیت کفن پوشی از جوانان و مردم از خیابانهای فرعی و همچنین از سمت میدان فلسطین به سمت میدان انقلاب در حال حرکت هستند و بیشتر شعارها مبنی بر مجازات سران فتنه و حمایت از رهبری است. بنا به این گزارش نوشته های روی این کفن ها "حسین جان فدایت" و "جانم فدای رهبر " است. گفتنی است مردم در راهپیمایی میلیونی خود شعار می دهند:"خامنه ای کوثر است دشمن او ابتر است"،"مرگ بر آشوب گر"،"کروبی بی سواد عامل اغتشاشات" ،"موسوی قاتل است محاکمه اش واجب است" ، "ما با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم.""مرگ بر این گروه آشوب طلب"، "منافقین خوار و ذلیل و پستند، طایفه بنی امیه هستند"،موسوی بی بی سی، عامل انگلیسی" ، "کروبی بی سواد، عامل دست موساد"، "کروبی معیوبی"، "آتشفشان خاموش رفته توی سوراخ موش". ***